Şcoala Biblică Maranata

Am postat pozele de la sesiunea de iarna 2018!
Ioan PanicanDespre Adunările Maranata

Preaiubiţi fraţi,

Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Isus Hristos. Evenimentul care a marcat decisiv istoria neamului omenesc este naşterea, răstignirea şi învierea Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. De la naşterea Sa, istoria a fost împărţită în două: „înainte” şi „după” Hristos. Evenimentul care urmează să zguduie din temelii pământul este, fără îndoială, revenirea Domnului Isus, în putere, în mărire şi slavă divină. Acesta este motivul pentru care am hotărât, prin călăuzirea Duhului Sfânt, să numim adunările noastre frăţeşti întru Domnul, MARANATA.

MARANATA – Domnul nostru vine!

Neîncetat să spunem lumii despre venirea Domnului Isus, despre judecata şi mântuirea Sa, şi să ne spunem nouă înşine lucrul acesta, trăind o viaţă sfântă, curată, evlavioasă, în aşteptarea măreţului, dar şi cutremurătorului eveniment.

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” (Tit 2:11-13)

Înţelegem, deci, că Harul lui Dumnezeu nu este doar bunătatea lui Dumnezeu arătată faţă de omul păcătos, ci este şi autoritatea lui Dumnezeu în viaţa credinciosului, începând cu cei din fruntea poporului şi mergând până la toţi ceilalţi. Nu ceea ce spunem din gură ne mântuieşte, ci viaţa trăită după Cuvântul lui Dumnezeu.

Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 7:21)

La adunările MARANATA:

  • sunt bineveniţi cei ce-L iubesc din toată inima pe Domnul Isus, şi vor să i se închine în duh şi în adevăr:

„Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:24)

  • sunt bineveniţi cei ce cred în lucrarea Duhului Sfânt în Biserică, şi doresc călăuzirea Duhului Domnului în viaţa de credinţă;
  • sunt bineveniţi cei ce iubesc părtăşia cu fraţii şi surorile în credinţă, adică părtăşia cu sfinţii:

„Sfinţii, care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.” (Psalmul 16:3)

  • sunt bineveniţi cei ce doresc mântuirea semenilor lor şi mântuirea lumii păcătoase;
  • sunt bineveniţi cei ce nu-L cunosc pe Domnul Isus, dar Îl caută cu ardoare.

Dorim ca tot ceea ce se face în cadrul adunărilor MARANATA să fie numai spre slava lui Dumnezeu.

Vă aşteptăm cu multă dragoste. Sunteţi aşteptaţi nu pentru a asista, ci pentru a participa la lucrarea Domnului cu ceea ce Domnul Isus vă pune pe inimă.

 
Robul Domnului Isus,

 

Ioan Panican

[ Home ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]