Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de primavara 2007

Scrisoare de informare nr. 1

Prin mila Domnului, în perioada 19–24 martie, a avut loc sesiunea de primăvară a Şcolii Biblice Maranata, Biserica Dragostei, anul II de studiu.

În aceste 5 (cinci) zile, în mod surprinzător, am experimentat toate cele 4 anotimpuri din punct de vedere climateric: primăvară, vară, toamnă şi iarnă. În ultima zi ne-am bucurat de o cădere abundentă de fulgi de nea, peisajul devenind strălucitor, feeric.

Ce este mai important, însă, este faptul că Domnul Isus a revărsat iarăşi peste noi abundente binecuvântări de diferite feluri.

Nu este meritul nici unuia dintre noi, ci doar harul Domnului. Lui I se cuvine toată cinstea, iar nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine.

Chiar de la început, Domnul ne-a atras atenţia, prin descoperire profetică, că există printre membrii şcolii „un duh de nepăsare şi de sărăcie”.

Am primit cu bucurie în mijlocul nostru alţi noi învăţăcei: Constantin Codreanu, George Comşa, Marian Drăgan, Tiberiu Ghibea, Victor Negară, Ion Zubaşcu (în ordine alfabetică).

Au fost 5 (cinci) zile de conferinţe:

1. IOAN PANICAN

 - Lucrarea divină, numai prin Duhul Sfânt (Fapte 1:2)

 - Strategia lui Dumnezeu privind înmulţirea Bisericii (Fapte 9:31)

2. ION ZUBAŞCU

- „Umpleţi vidul"– Complexitate prin complementaritate

3. LUC HENRIST

  - Teologia înlocuirii: Duhul lui Ahab şi duhul Izabelei (1 Împ. 21)

- Israel, astăzi şi mâine (Ier. 31:1-14, Ez. 37:1-14 )

4. CONSTANTIN JOLDES

- Privind în supranatural (1 Împ. 21)

5. PETRU DUGULESCU

- Locul de lângă cruce (Ioan 19:17-30)

- Reţeta pentru odihnă (Matei 11:26-30)

6. PAVEL NICOLESCU

- Rădăcinile mântuirii noastre

7. IOAN MIHALAŞ

- Promisiuni onorate (Prigoana)

Jurnalistul şi omul de cultură Ion Zubaşcu este un cunoscut luptător întru mărturisirea adevărului şi, începând din anul acesta, a hotărât să-şi pună viaţa în slujba Domnului.

Pastorul Pavel Nicolescu, slujitor în Biserica Baptistă de la New York, este un vechi luptător pentru credinţă, şi unul din apropiaţii pastorului Wurmbrand.

În două seri, după cină, sala de mese a devenit un minunat loc pentru adevărate „şezători” duhovniceşti, în care au înălţat Numele Domnului, prin cântare, mărturie sau poezie: Petru Dugulescu (Pătru Pocăitu’), David Lăcătuş, Raul Fântână, Bernhard Feder, Apolodor Pavîlcu, şi întreaga adunare.

Adunarea noastră, Biserica Dragostei, s-a încheiat cu Cina Domnului.

Ar mai fi multe de spus cu privire la această sesiune, dar este înţelept să lăsăm toate celelalte lucruri în mâna Domnului.

În ziua de 24 martie, după rânduiala de acum bine ştiută de către cei mai mulţi, a avut loc slujba de aducere aminte a înaintaşilor în credinţă, pastorul Wurmbrand, la Braşov.

Despre toate acestea, însă, într-o epistolă viitoare.

Slăvit să fie Domnul!

Robul Domnului Isus,

Ioan Panican

P.S. Cei care doriţi să vedeţi fotografiile realizate cu acest prilej, vă rugăm să accesaţi pagina cu fotografii, sesiunea de primăvară 2007, fie apăsând mai jos sau aici.

Ioan PanicanScrisoare de informare nr. 2

Comemorare Richard Wurmband

Braşov, 24 martie 2007

În ziua de 24 martie a.c., începând cu orele 14, la Biserica Evanghelică C.A. din, strada Prundului nr.3, Braşov, a avut loc slujba de aducere aminte a înaintaşilor noştri în credinţă (norul de martori), pastorul Richard Wurmbrand.

După Cuvântul Domnului care spune: „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, cari v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire, şi urmaţi-le credinţa!” (Evrei 13:7).

Este interesant de reţinut că:Christian si Annika Wolfkes

În urmă cu 70 de ani, în anul 1937, pastorul Wurmbrand îşi începea minunata convertire şi viaţă de credinţă cu ajutorul şi în casa credinciosului german (sas) Christian Wölfkes, care îşi avea domiciliul nu departe de locul adunării noastre.

În urmă cu 60 de ani, în anul 1947, pastorul Wurmbrand a vestit Cuvântul Domnului la Braşov, slujind în această biserică, în care s-a săvârşit slujba de aducere aminte din anul acesta.

Doamna doctor Margareta Pescariu care a slujit în chip minunat ca medic în Penitenciarul de la Tg. Ocna, unde era şi pastorul Wurmbrand ca deţinut şi într-o stare foarte gravă de boală, îşi are domiciliul tot în oraşul Braşov.

Din nefericire, la o săptămână după această slujbă de comemorare, doamna doctor Margareta Pescariu, în vârstă de 88 de ani, a trecut la cele veşnice. Dumnezeu s-o binecuvânteze pentru frumoasa pildă lăsată printre oameni, şi să-l mângâie pe soţul dumneaei, rămas singur la vârsta de 92 de ani.

La slujba de aducere aminte a pastorului Wurmbrand au slujit prin rugăciune, cântare, poezie şi mărturie:

- Corul Bisericii Penticostale nr.1 Braşov,

- Corul Bisericii Baptiste Maghiare Braşov,

- Claudia Pop, Braşov,

- Raul Fântână, Braşov,

- Ileana Cernat, Bucureşti,

- Ioan Mihalaş, Timişoara,

- Pavel Nicolescu, pastor New York,

- József Mike, pastor Braşov,

- Emil Moldoveanu, preot Biserica greco-catolică Braşov,

- Bernhard Feder, Braşov,

- David Lăcătuş, Nürnberg,

- Christian Plajer, preot Biserica Evanghelică C.A. Braşov,

- Luc Henrist, Bruxelles,

- Tiberiu Roth, preşedinte Comunitatea Evreilor Braşov,

- Rodeline Scheel, Sighişoara,

- Vasile Benţa, Oastea Domnului Braşov.

Corul a deschis adunarea cu imnul „Tatăl nostru” de Ciprian Porumbescu.

Pastorul Pavel Nicolescu a rostit cuvântul de rugăciune întru binecuvântare.

S-a vizionat filmul documentar realizat cu prilejul comemorării din 24 martie 2006, la închisoarea Memorial Sighet.

În încheiere s-a cântat cu întreaga adunare imnul preferat al Bisericii din Bucureşti, păstorită de R. Wurmbrand: „Purtăm în suflet vis de veşnicii”, şi s-au rostit rugăciuni de mulţumire în 4 limbi: maghiară (József Mike), germană (Christian Plajer), română (Vasile Benţa) şi ebraică (Luc Henrist).

Mulţumim tuturor celor ce s-au ostenit pentru ca şi această lucrare să se desfăşoare potrivit cu adevărul credinţei.

Mulţumim gazdelor noastre, prim preotului Christian Plajer şi doamnei administrator Kovacs.

Dar mai presus de toate, „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos ...” (2 Corinteni 2:14).

În aceeaşi zi, la Sibiu, sub coordonarea fratelui Cristi Ţepeş de la Bucureşti, a avut loc de asemenea o adunare comemorativă în amintirea pastorului Wurmbrand.

Slăvit să fie Domnul!

Robul Domnului Isus,

Ioan Panican

P.S. Cei care doriţi să ` vedeţi fotografiile realizate cu acest prilej, vă rugăm să accesaţi pagina cu fotografii, sesiunea de primăvară 2007, fie apăsând mai jos sau aici.

Conditii de participare - Sesiunea de primavara 2007 ] Program - Sesiunea de primavara 2007 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de primavara 2007 ] Scrisori de multumire - Sesiunea de primavara 2007 ] Marturii - Sesiunea de primavara 2007 ] Fotografii - Sesiunea de primavara 2007 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]